Critical Alignment Yoga & Poweryoga

Algemene Voorwaarden Yoga Studio Best

Betaling

De tarieven voor het lesgeld staan op de website. Er wordt gewerkt met een
leskaart die in bezit blijft van Yoga Studio Best. Betaling van een
leskaart kan na de les of door het bedrag over te maken naar rekening
NL73 INGB 0751 9295 14 t.n.v. P.W.M. Adams te Best onder vermelding van naam en
lesgeld Yoga. De lessen worden door de docent afgetekend op de leskaart.

Inschrijfgeld

Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

Risico

Met het ondertekenen van het (digitale) inschrijfformulier via deze website,
stem je er mee in zelf de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor alle risico’s,
blessers of schade, die kunnen ontstaan door deelname aan de lessen.
Verder verklaar je bewust en vrijwillig af te zien van toekomstige claims tegen
Yoga Studio Best, voor elke blessure en welke schade dan ook, die je op zou
kunnen lopen door aan de lessen deel te nemen.

Lesrooster en annulering van lessen

Wanneer er lessen vervallen vanwege vakantie wordt dit op de website
(www.yogastudiobest.nl) aangegeven. Yoga Studio Best behoudt zich het
recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een les te laten
vervallen of het lesrooster te wijzigen.

Locatie

Yoga Studio Best
Vlinderhei 14
5685 GZ Best